آموزه مدیریت

هدف از راه اندازی این وبلاگ کمک به ترویج علم مدیریت و آموزش آن و ایجاد زمینه ای برای تبادل افکار و اطلاعات می باشد. با احترام و افتخار، آمادگی برای تبادل اطلاعات علمی با تمام دانش پژوهان عرصه مدیریت، سازمان و آموزش امکان پذیر است.

بیوگرافی

پيمان يارمحمدزاده   

کارشناسی: تربيت معلم معارف

کارشناسی ارشد: مديريت آموزشی(دانشگاه اصفهان)

 دکتری: مديريت آموزشی(دانشگاه اصفهان) 

 

زمینه های مورد علاقه برای تدریس و پژوهش:

مدیریت عمومی، اصول و مبانی مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی، تئوری‌های مدیریت، مدیریت منابع انسانی، سازمان و مدیریت، خلاقیت و نوآوری در سازمانها، توانمندسازی کارکنان، مهارتهای ارتباطی(بین فردی و سازمانی)، تصمیم گیری و تصمیم سازی در سازمانها، مدیریت و برنامه­ریزی استراتژیک، اصول سرپرستی، مدیریت تغییر سازمانی، مدیریت دانش، سازمانهای یادگیرنده، ارزیابی عملکرد کارکنان، مدیریت بحران، سیستم انگیزش و پاداش، نظام آموزش و بهسازی کارکنان، فرهنگ و جو سازمان، تعارض در سازمان، اصول مذاکرات تجاری و بین المللی، مبانی و مفاهیم کارآفرینی، مبانی و مفاهیم کسب و کار،  سازماندهی، هماهنگی و کنترل منابع انسانی در سازمانها،  نظارت و راهنمایی تعلیماتی، نظارت و ارزشیابی، روشها و فنون تدریس، روشهای تحقیق در علوم انسانی، مبانی و مسائل آموزش و پرورش، مدیریت اسلامی و زمینه­های مرتبط ...

 

سوابق تدریس دانشگاهی:

دروس مدیریت، در دانشگاههای اصفهان و تربیت معلم آذربایجان تبریز، سال­تحصیلی 87-1386.

مدیریت منابع انسانی، دوره MBA، مقطع کارشناسی ارشد، مجری شرکت صنعتی تحقیقاتی اصفهان ایلیا، زمستان 1387.

مدیریت رفتار سازمانی، دوره MBA، مقطع کارشناسی ارشد،  مجری شرکت صنعتی تحقیقاتی اصفهان ایلیا، زمستان 1387.

روانشناسی کودک و نوجوان، دانشگاه اصفهان، سال­تحصیلی 88-1387.

دروس مدیریت و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان( سراوان)، استاد مدعو تابستان 1388.

مدیریت رفتار سازمانی، دوره MBA، مقطع کارشناسی ارشد،  مجری شرکت آموزشی برهان، پاییز 1388.

مسائل روز مدیریت، دوره MBA، 50 ساعت، مجری شرکت ناتکو، زمستان 1388.

مهندسی مدیریت، 38 ساعت، مجری شرکت آموزشی برهان، بهار 1389.

سازمان و مدیریت، دوره MBA، مقطع کارشناسی ارشد،  مجری شرکت آموزشی کارآفرینان پیشتاز پایتخت، بهار 1389.

 

نمونه­ای از کارگاه­های آموزشی اخیرا برگذار شده:

 

کارگاه روش تحقیق و اصول گزارش نویسی، آموزش ضمن خدمت کارکنان، شرکت انتقال گاز منطقه دو اصفهان، 3 دوره 3 روزه، بهار 1389.

مدیریت و ارزشیابی عملکرد کارکنان، شرکت آذران، 12 ساعت، مجری شرکت نشاط آفرینان صنعت سپاهان، پاییز 1388.

خلاقیت و نوآوری در سازمان، 2 روزه، شرکت تام کار گاز، شهرک صنعتی اشترجان، مجری: شرکت فامکو، زمستان 1388.

مدیریت رفتار سازمانی، شرکت بارون، سطح مدیران، مجری: شرکت جهان اندیشه، پاییز 1388.

مهارتهای ارتباطی، دانشگاه اصفهان،  مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان، پاییز1388.

خلاقیت و ائده پروری، دانشگاه اصفهان،  مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان، پاییز1388.

مهارتهای ارتباطی و توانمندسازی کارکنان، ذوب آهن اصفهان، مرکز آموزش شفق، 10 دوره دو روزه، بهار، تابستان، پائیز 1388.

اصول و فنون مذاکرات تجاری و بین المللی، کارشناس به بالا،  مجری: شرکت کارآفرینان پیشتاز پایتخت، پاییز 1388.

توانمندسازی کارکنان، دانشکده نفت اصفهان، 12 ساعت، بهار 1388.

خلاقیت و نوآوری در محیط کار، دانشگاه اصفهان،  مجری: شرکت کارآفرینان پیشتاز پایتخت، بهار1388.

مدیریت و برنامه­ریزی استراتژیک، مرکز تربیت معلم زینب کبری(س)، همایش کارشناسان آموزشی آموزش و پرورش سراسر کشور، اسفند ماه 1387.

کار گروهی و تیمی در سازمانها، دانشگاه صنعتی اصفهان واحد جهاد دانشگاهی، پروژه شرکت پتروشیمی، کارشناس به بالا، اسفند ماه 1387.

مدیریت و ارزشیابی عملکرد کارکنان، اداره صنایع و معادن اصفهان، 30 ساعت، مجری شرکت صنعتی تحقیقاتی اصفهان ایلیا، زمستان 1387.

مهارتهای ارتباطی(بین فردی و سازمانی)، 8 دوره، 96 ساعت، مرکز آموزش توحید ذوب آهن اصفهان،  سطح کارشناس به بالا، مجری شرکت صنعتی تحقیقاتی اصفهان ایلیا، پاییز و زمستان 1387 و بهار 1388.

توانمندسازی کارکنان، 8 دوره، 96 ساعت، مرکز آموزش توحید ذوب آهن اصفهان- سطح کارشناس به بالا، مجری مجری شرکت صنعتی تحقیقاتی اصفهان ایلیا ، پاییز و زمستان  1387 و بهار 1388.

خلاقیت و نوآوری در مدیریت، شرکت آلومینای ایران، جاجرم(خراسان شمالی)،  سطح کارشناس به بالا، پاییز و زمستان 1387،  مجری شرکت صنعتی تحقیقاتی اصفهان ایلیا با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی صنایع و معادن تهران.

تصمیم گیری و تصمیم سازی سازمانی، د انشگاه اصفهان،  مجری: شرکت کارآفرینان پیشتاز پایتخت، پاییز 1387.

برنامه ریزی و سازماندهی سازمانی، دوره های فنی حرفه ای، مجری شرکت صنعتی تحقیقاتی اصفهان ایلیا، زمستان 1387.

 مساله یابی و حل مساله( تصمیم گیری سازمانی)، دوره های فنی حرفه ای، مجری شرکت صنعتی تحقیقاتی اصفهان ایلیا، زمستان 1387.

اخلاق حرفه ای و آئین کارورزی در سازمانها، دوره های فنی حرفه ای، مجری شرکت صنعتی تحقیقاتی اصفهان ایلیا، زمستان 1387.

مدیریت بحران، مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، شرکت آموزشی مشاوره ای جهان اندیشه آپادانا، زمستان 1387.

مدیریت زمان و برنامه­ریزی آموزشی و تحصیلی برای داوطلبان آزمون کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، بیش از 200 ساعت، دانشگاه اصفهان، پاییز 1387.

مبانی و مفاهیم کارآفرینی، مبانی و مفاهیم کسب و کار، تدوین طرح کسب و کار پیشرفته Business plan، خلاقیت و نوآوری در سازمانها در اداره کار شهرستانهای اصفهان، نائین، هرند، شهر کرد، ارسنجان و فارسان، بیش از 300 ساعت. مجری: شرکت کارآفرینان پیشتاز پایتخت، پاییز 1387.

  نحوه تدوین پروپوزال و مقالات علمی - پ‍‍ژوهشی و مروری، دانشگاه اصفهان، پاییز 1387.

روش تحقیق پیشرفته در علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، پاییز 1387.

                                                     و ...

کارهای علمی و پژوهشی:

کتابها:

کتابهای چاپ شده:

1- رهبری و مدیریت از دیدگاه اسلام.

تالیف و ترجمه: دکتر محمد نجفی- هادی حکیم شفایی- پیمان یارمحمدزاده

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

2- شناخت فرایند یادگیری: منابعی برای تقویت یادگیری اثربخش.

تالیف و ترجمه: دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی- پیمان یارمحمدزاده- هادی حکیم شفایی

انتشارات نقش مانا اصفهان.

 

کتابهای زیر چاپ:

1- مدیریت رفتار سازمانی در آموزش و پرورش.

تالیف: دکتر سعید رجایی‌پور- پیمان یارمحمدزاده

انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان

2- مدیریت و رهبری در سازمانهای آموزشی.

تالیف و ترجمه: دکتر سید علی سیادت- دکتر محمد نجفی- حمید رحیمی- پیمان یارمحمدزاده

انتشارات دانشگاه اصفهان

 

کتابهای در دست تالیف:

1- نقدی بر مبانی آموزش و پرورش.

تالیف و ترجمه: دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی- پیمان یارمحمدزاده- هادی حکیم شفایی

2- مدیریت آموزشی: تئوری،تحقیق و عمل

ترجمه:  حمید رضا شاوران- عزیز الله اربابی- پیمان یارمحمدزاده- حمید رحیمی- کیوان صالحی و سوسن بهرامی                                       تحت نظر: دکتر قربانعلی سلیمی

مقالات چاپ شده:

1- بررسی رابطه بین ماهیت شغل و  میزان خلاقیت کارکنان از نظر سرپرستان در کارخانه ذوب آهن اصفهان.

دکتر سید علی سیادت، پیمان یارمحمدزاده، حامد پرتوی

مجله علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2- بررسی میزان تحقق مولفه های سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران و معاونان در مدارس متوسطه شهر ارومیه.

پیمان یارمحمدزاده، دکتر سعید رجایی پور

مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

3- بررسی روشهای جلوگیری از مهاجرت نیروی انسانی متخصص در مناطق محروم آموزش و پرورش استان خوزستان

دکتر سعید رجایی پور، پیمان یارمحمدزاده

مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

4- بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دوره متوسطه شهر کرمان.

دکتر سعید رجایی پور، پیمان یارمحمدزاده

فصلنامه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار.

کنفرانس ها و همایش های بین المللی:

داخلی:

1- بررسی رابطه بین‌کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده برکیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان.

پیمان یارمحمدزاده، حمید رحیمی، دکتر سید علی سیادت

کنفرانس بین المللی مدیریت دانشگاه صنعتی شریف

2- اهمیت آموزش ارزشیابی در اسلام و مقایسة آن با فرهنگ غیر اسلامی.

پیمان یارمحمدزاده، حمید رحیمی، حسنعلی بختیار نصرآبادی

همایش بین المللی آموزش و پرورش کشورهای اسلامی، دانشگاه اصفهان

3- بررسی میزان کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان.

حمید رحیمی، پیمان یارمحمدزاده

کنفرانس روانشناسی صنعتی، دانشگاه اصفهان

 

 

خارجی:

1-      Yar Mohammadzadeh, Peyman .(2009). Organizational Commitment And The Mental Health, 7th EURUPEAN CONGRESS OF Mental Health In Intellectual Disability, AMESTERDAM 2009 THE NETHERLANDS, Poster Presentation.

 

مقالات ارسال شده به مجلات مختلف:

مقالات علمی- پژوهشی:

1- بررسی میزان تحقق مولفه های کارآفرینی در دانشگاه یادگیرنده از دید اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان.

پیمان یارمحمدزاده، دکتر سید علی سیادت

2- بررسی رابطه بین خلاقیت مدیران و معاونان و میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در مدارس متوسطه ارومیه.

پیمان یارمحمدزاده، دکتر قربانعلی سلیمی، دکتر سعید رجایی پور

3- بررسی میزان کاربست سبک های مذاکره‌ در استراتژی های مدیریت تعارض مدیران مدارس.

دکتر سعید رجایی پور، پیمان یارمحمد زاده، زهرا شریفی

4- بررسی تطبیقی رابطة بین تعهد سازمانی و سلامت روانی مدیران مدارس متوسطة دولتی و غیر انتفاعی شهر اصفهان.

دکتر سیدعلی سیادت، پیمان یارمحمدزاده، دکتر حمید طاهر نشاط دوست

6- بررسی میزان مهارتهای مدیریتی مدیران و رابطه آن با عملکرد دبیران مدارس.

دکتر سعید رجایی پور، پیمان یارمحمدزاده، دکتر حسنعلی بختیار نصر آبادی، امیر یوسفیان

 

مقالات ارائه شده در هفته پژوهش دانشگاه اصفهان

سالتحصیلی 85-1384

 1- رهبری خلاق در سازمانهای یادگیرنده.

پیمان یارمحمدزاده، مسعود کیانی دکتر سیدعلی سیادت،

2- امنیت در سایتهای مجازی.

مسعود کیانی، پیمان یارمحمدزاده، دکتر سیدعلی سیادت،

سال تحصیلی 86-1385

1-    بررسی میزان خلاقیت مدیران و معاونان مدارس متوسطه شهر ارومیه بر اساس ویژگیهای دموگرافیک آنان.

دکتر قربانعلی سلیمی، پیمان یارمحمدزاده، حمید رحیمی

2-    دیدگاه اسلام پیرامون حضور زنان در فعالیت­های اجتماعی و جایگاه فعلی آنان در رده­های مدیریتی ایران و جهان.

دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی، پیمان یارمحمدزاده

3-  بررسی میزان کاربست مولفه­های مدیریت دانش سازمانی با کارآیی و اثربخشی عملکرد از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان.

حمید رحیمی، زهرا شریفی، پیمان یارمحمدزاده