آموزه مدیریت

هدف از راه اندازی این وبلاگ کمک به ترویج علم مدیریت و آموزش آن و ایجاد زمینه ای برای تبادل افکار و اطلاعات می باشد. با احترام و افتخار، آمادگی برای تبادل اطلاعات علمی با تمام دانش پژوهان عرصه مدیریت، سازمان و آموزش امکان پذیر است.

عناوین مطالب وبلاگ "آموزه مدیریت"

» با سلام :: ۱۳٩٠/۱/٢٧
» 10 قانون انشتین برای موفقیت :: ۱۳۸٩/٦/٥
» 21 نوع رئیس :: ۱۳۸٩/٤/٢۳
» کایزن چیست؟ :: ۱۳۸٩/٤/۱۸
» مطالعه تطبیقی بین بانکداری آموزش با رویکرد تحول به آزادی‌بخشی :: ۱۳۸٩/۳/٢٢
» بررسی رابطة بین ویژگی های شخصیتی مدیران با مهارتهای شغلی آنان. :: ۱۳۸٩/۳/٢٢
» ضرورت تحول به سازنده‌گرایی در آموزش :: ۱۳۸٩/۳/٢٢
» آموزش مختلط فراگیران با توانمندی‌های متفاوت(عادی، کم توانان ذهنی و جسمی) برای اف :: ۱۳۸٩/۳/٢٢
» رهبری خلاق در مدارس به عنوان سازمانهای یادگیرنده :: ۱۳۸٩/٢/۳۱